Aquestes setmanes hem estat treballant per a millorar la mà