Finalment ja ens han arribat els motlles correctes i ja teni