PotClau

GIF_potclau_colors_500x750

Aquest petit producte és fàcil i ràpid de fabricar, i per això és ideal per a exemplificar allò que fem a Taller Esfèrica en contexts com festes i festivals, on l’afluència de gent és molt alta. Fet a partir de plàstics residuals provinents d’errors de fabricació de gots de festes i festivals i de taps de bricks de begudes. És un petit exemple de com reciclar quan no es pot fer es més, o com reusar quan el producte encara pot tenir una bona funcionaliat. El fet de reusar els taps eviat la creació de motlles i la injecció de les peces, evitant així part dels impactes energètics i econòmics negatius del producte en cas que s’hagués d’injectar sencer.

web_potclau1 web_potclau2

web-potclauquadricula